USS Phoenix
Logo
 Konstytucja Gwiezdnej Floty
 • Artykuł I. Członkowie Dowództwa Floty

  • Sekcja 1. Głównodowodzący Gwiezdnej Floty

   Głównodowodzący Gwiezdnej Floty będzie mianowany ze względu na swoją rangę i zdolności przywódcze. Będzie on piastował urząd, dopóki nie odejdzie na emeryturę albo w inny sposób opuści urząd.

   Będzie on zwierzchnim dowódcą wszystkich flót. Będzie służył i zarządzał Dowództwem Floty. Będzie miał ostatnie słowo we wszystkich politycznych decyzjach Floty, jednak w niektórych przypadkach, dowództwo Floty może zdecydować inaczej (patrz: Artykuł II, sekcja 3). Będzie zarządzał liczbą i zadaniami flót. Będzie miał również uprawnienia do negocjowania traktatów, awansowania podwładnych oficerów, przewodzenia komisji śledczej i dochodzeniowej, jak również do dawania amnestii kryminalistom i ceremonialnego odznaczania. Będzie on wyznaczał oficerów dowodzących w czasie jego nieobecności. Ostatecznie będzie miał prawo do unieważniania rozkazów tych, którzy są mu podwładni.

  • Sekcja 2. Szef Spraw Wewnętrznych Gwiezdnej Floty

   Szef Spraw Wewnętrznych Gwiezdnej Floty będzie mianowany przez Głównodowodzącego Floty. Będzie on piastował urząd dopóki nie abdykuje albo Głównodowodzący nie zastąpi go kimś innym.

   Będzie on nadzorował Główne Biuro Sędziowskie, które jest odpowiedzialne za przeprowadzanie dochodzeń, spraw sądowych, komisji śledczych i przesłuchań. Będzie miał również prawo do awansowanie opdległych mu oficerów.

  • Sekcja 3. Szef Spraw Zewnętrznych Gwiezdnej Floty

   Szef Spraw Zewnętrznych Gwiezdnej Floty będzie mianowany przez Głównodowodzącego Floty. Będzie on piastował urząd dopóki nie abdykuje albo Głównodowodzący nie zastąpi go kimś innym.

   Będzie on odpowiedzialny za negocjowanie traktatów z zagranicznymi rządami, jak również za przeprowadzanie innych negocjacji. Będzie odpowiedzialny za mianowanie ambasadorów, będzie dowodził wszystkimi dyplomatami i wszystkimi misjami "pierwszego kontaktu".

  • Sekcja 4. Szef Wywiadu Gwiezdnej Floty

   Szef Wywiadu Gwiezdnej Floty będzie mianowany przez Głównodowodzącego Floty. Będzie on piastował urząd dopóki nie abdykuje albo Głównodowodzący nie zastąpi go kimś innym.

   Szef Wywiadu Gwiezdnej Floty będzie odpowiedzialny za aktywność wszystkich tajnych operacji Floty, za Siły Specjalne Floty i za skuteczność Wywiadu Federacji.

  • Sekcja 5. Szef Bezpieczeństwa Gwiezdnej Floty

   Szef Bezpieczeństwa Gwiezdnej Floty będzie mianowany przez Głównodowodzącego Floty. Będzie on piastował urząd dopóki nie abdykuje albo Głównodowodzący nie zastąpi go kimś innym.

   Szef Bezpieczeństwa Gwiezdnej Floty będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich operacji militarnych i za ochronę Floty.

  • Sekcja 6. Szef Treningu i Rekrutacji Gwiezdnej Floty

   Szef Treningu i Rekrutacji Gwiezdnej Floty będzie mianowany przez Głównodowodzącego Floty. Będzie on piastował urząd dopóki nie abdykuje albo Głównodowodzący nie zastąpi go kimś innym.

   Będzie on odpowiedzialny za funkcjonowanie Akademii Floty Gwiezdnej i jako źródło dla Dowództwa Floty w kwestiach protokułu.

  • Sekcja 7. Nie głosujący członkowie Dowództwa Floty

   Nie głosującymi członkami Dowództwa Floty są Oficerowie Dowodzący Flotami. Będą uczestniczyć we wszystkich dyskusjach i sprawach Dowództwa Floty, ale nie mają prawa głosu, z wyjątkiem spraw opisanych z poprawkach do Konstytucji.

 • Artykuł II. Dowództwo Gwiezdnej Floty

  • Sekcja 1. Głosujący członkowie Dowództwa Gwiezdnej Floty

   Będzie sześciu głosujących członków Dowództwa Gwiezdnej Floty: Głównodowodzący Gwiezdnej Floty, Szef Spraw Wewnętrznych Gwiezdnej Floty, Szef Spraw Zewnętrznych Gwiezdnej Floty, Szef Wywiadu Gwiezdnej Floty, Szef Bezpieczeństwa Gwiezdnej Floty oraz Szef Treningu i Rekrutacji Gwiezdnej Floty.

  • Sekcja 2. Nie głosujący członkowie Dowództwa Floty

   Nie głosujący członkowie Dowództwa Floty będą się zawierali w Oficerach Dowodzących flotami Gwiezdnej Floty. Nie będą oni mieć prawa głosu, ale w innych sytuacjach będą pełnoprawnymi członkami Dowództwa Gwiezdnej Floty.

  • Sekcja 3. Władza Dowództwa Floty

   Główną funkcją Dowództwa Floty jest doradzanie Głównodowodzącemu Floty w sprawach politycznych. Jednakże członkowie Dowództwa Gwiezdnej Floty mają uprawnienia do podejmowania decyzji drogą głosowania. Dowództwo może wetować decyzje Głównodowodzącego Gwiezdnej Floty.

   Dowództwo Gwiezdnej Floty będzie miało prawo głosu przy rozważaniu wypowiedzenia wojny. Dowództwo Gwiezdnej Floty i Głównodowodzący Floty nie będą ustanawiać żadnych regulacji ani praw ex post facto.

  • Sekcja 4. Spotkania

   Dowództwo Gwiezdnej Floty będzie się spotykać co tydzień lub co dwa tygodnie. Będzie się również spotykać na kryzysowych sesjach, gdy wyjątkowe okoliczności będą tego wymagały. Sesje te mogą odbywać się przez pocztę elektroniczną, jeśli nie wszyscy mogą być obecni.

   Dyskusje poprzez pocztę elektroniczną będą miały następujący format: Podanie i/lub sugestia zostaną wysłane. Wszystkim odbiorcom dany jest okres jednego dnia na wysłanie odpowiedzi na wiadomość. Później nadawca pierwotnej wiadomości będzie mógł wysłać jeszcze jedną wiadomość jako odpowiedź na odpowiedzi innych. Żadne listy zawierające komentarze do wypowiedzi innych nie są dozwolone. Później nastąpi głosowanie.

 • Artykuł III. Floty

  • Sekcja 1. Definicja floty

   Flota to grupa statków, która ma wyznaczonego oficera dowodzącego o stopniu nie mniejszym niż kontradmirał. Floty powstają, aby zorganizować dużą liczbę statków i załóg w bardziej operatywne jednostki.

  • Sekcja 2. Uznawanie flot

   Oficerzy, którzy chcą utworzyć nową flotę muszą złożyć petycje u Głównodowodzącego Gwiezdną Flotą. Dowództwo Gwiezdnej Floty może głosować w sprawie utworzenia nowej floty, jak opisano w Artykule II, sekcji 3. Floty, których petycje nie zostaną rozpatrzone pozytywnie nie zostaną uznane jako prawidłowe floty Gwiezdnej Floty.

   Aby zostać uznaną, flota musi posiadać statut opisujący jej strukturę dowodzenia, jej misje oraz rozważane zdolności nowej floty.

   W czasie pisania tego dokumentu uznanymi flotami są: Flota Epsilon, Flota Omega, Flota Omicron, Flota Sił Specjalnych Gwiezdnej Floty, Flota Psi oraz Flota Upsilon. Nowe floty, jeśli powstaną, zostaną dodane do tej listy poprzez poprawkę do konstytucji.

  • Sekcja 3. Organizacja flot

   Podstawowa organizacja floty pozostanie w gestii oficera dowodzącego w czasie powstawania floty. Struktura ta musi być wyjaśniona w statucie floty. Flota będzie miała rozpoznawalną nazwę; najlepiej pochodzącą z greckiego alfabetu (ale nie jest to wymagane).

  • Sekcja 4. Restrykcje władzy floty

   Floty będą posiadały autonomiczne jednostki podległe tylko Dowództwu Gwiezdnej Floty.

   Floty nie będą miały prawa do negocjowania traktatów, zawieszeń broni lub tworzenia paktów z jakąkolwiek obcą grupą, rządem, jednostką militarną itp.

 • Artykuł IV. Stopnie

  • Sekcja 1. Stopnie

   Będzie w sumie 11 stopni, wymienionych poniżej od najniższego:

   1. kadet (cadet)
   2. chorąży (ensign)
   3. podporucznik (lieutenant, junior grade)
   4. porucznik (lieutenant)
   5. komandor porucznik (lieutenant commander)
   6. komandor (commander)
   7. kapitan (captain)
   8. kontradmirał (rear admiral)
   9. wiceadmirał (vice admiral)
   10. admirał (admiral)
   11. admirał floty (fleet admiral)

   Stopnie od 8 do 11 włącznie są stopniami admiralskimi. Stopień kadeta (1) przyznawany jest wyłącznie na okres pobytu w Akademii Gwiezdnej Floty.

 • Artykuł V. Utrzymanie Konstytucji

  • Sekcja 1. Proces dodawania Poprawek

   Poprawka do tej Konstytucji może być dodana po ratyfikacji przez większość głosów Dowództwa Floty włączając głosy Oficerów Dowodzących.

  • Sekcja 2. Ratyfikacja Konstytucji

   Członkowie Dowództwa Floty i oficerowie dowodzący spotykają się. Każdy artykuł i każda sekcja będzie rozpatrywana pojedynczo, a w razie potrzeby zmieniona. Potem odbędzie się głosowanie. Większość zwycięża.


 • Poprawka 1

  Prawa głosu Dowództwa Gwiezdnej Floty będą rozszerzane, aby obejmowały wszystkie traktaty. Dotyczy to również oficerów dowodzących flotami.

 • Poprawka 2

  Wszystkim członkom Dowództwa Gwiezdnej Floty zabrania się dowodzenia więcej niż jednym działem lub flotą w Gwiezdnej Flocie.

 • Poprawka 3

  Wszystkim członkom Dowództwa Gwiezdnej Floty, którzy są szefami działów (wywiadu, spraw wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwa, obrony itp.) zabrania się bycia członkiem Zorganizowanej Floty.

 • Poprawka 4

  Aby zapewnić wydajność dowodzenia i ład w Zorganizowanych Flotach Gwiezdnej Floty, żaden oficer z żadnej floty nie może posiadać wyższego stopnia niż Dowódca Floty.


Materiały przetłumaczył i przysłał
Piotr Kuras© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!